W dniu 12.04.2023 r. rozpoczęła się lustracja Spółdzielni.